Skip to main content

Afregningskode (AAIC) DK04 til danske skibe.

Afregningskode for skibsradio licens

Hvis du ikke benytter din VHF til samtaler over offentlige kyststationer koster det ikke noget. I mange lande, herunder Danmark, kan man slet ikke føre samtaler over Lyngby Radio mere.

Sætter du DK04 på som afregningskode (AAIC) – altså os – er det alene noget, der får betydning, hvis du sejler langt hjemmefra og bruger en udenlandsk kyststation til telefonsamtaler.

Hos os tager vi ikke et gebyr for at være AAIC.

Ændring af AAIC til DK04:

På Søfartsstyrelsens web site https://soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/radio-i-fritidsfartoejer/kaldesignalbevis kan du finde blanketten til at ændre AAIC. Der skal naturligvis skrives DK04 i feltet til det. Er der tale om nye fartøjer er det en god idé at gøre det fra starten af. Søfartsstyrelsen kan nemlig tage et mindre gebyr for at udstede nyt certifikat med ny AAIC.

Nødtrafik er selvsagt altid gratis i Danmark og vores nabolande.

Hvis du skal bruge satellitkommunikation skal du have en abonnementsaftale.

Hvis du ønsker at flytte Inmarsat C eller anden satcoms til os, bedes du kontakte os. Det er ikke nok at få lavet et nyt certifikat hos Styrelsen.  Dit satellit udstyr skal flyttes over til os som ”airtime service provider”.

Log in to the Dealer portal
Want to get in touch?
Request Service

Få et uforpligtende tilbud